Användarvillkor för Cryptobit.se

Cryptobit.se är en hemsida som tillhandahåller guide, information samt nyheter för kryptovalutor såsom Bitcoin, Ethereum, Ripple m.m. Målet med hemsidan är göra det enklare att förstå vad kryptovalutor är och att genom tydliga guider informera om hur man köper / säljer digitala valutor. Vi ger absolut inga finansiella råd och vi kommer aldrig att be dig att göra något. Beslutet att handla eller inte handla med Kryptovalutor är ditt eget att fatta, och vi vill vara tydliga med att kryptovalutor räknas som en högriskmarknad och delar / hela av investerat kapital kan försvinna. Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora.

Informationen på Cryptobit.se skall inte användas som enda källa för att fatta ett beslut att investera i Kryptovalutor. Det är upp till varje användare av webbplatsen ansvar att genomföra nödvändig research på flera källor.

Genom användandet av webbplatsen så gäller;

* Användare av webbplatsen har ingen rätt att gentemot Cryptobit.se eller personerna bakom göra gällande någon påföljd, så som krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på Cryptobit.se.

* Cryptobit.se kan heller inte göras ansvarigt för eventuella skador, direkt eller indirekt, som orsakas av Cryptobit webbplats. Användare av webbplatsen har ingen rätt att ställa några som helst krav gentemot Cryptobit.se eller personerna bakom.

* Att webbplatsen använder Cookies, läs mer om hur vi använder cookies nedan.

* Godkänner användandet av annonser och betalda länkar.

Cookies

Den information vi samlar in från Google Analytics hjälper oss att förstå vilka delar av våra webbplatser som fungerar bra, hur människor kommer fram till vår webbplats och så vidare. Liksom de flesta webbplatser använder vi denna information för att göra vår hemsida bättre.

Vi mäter besökare på vår webbplats med hjälp av Google Analytics. Här registreras vilka sidor du visar på vår webbplats, hur du kom fram till vår webbplats och lite grundläggande information om din dator. All sådan information är anonym – så vi vet inte vem du är; Bara att någon besökte vår sida.

Annonser

Cryptobit är ett hobbyprojekt med målet är att göra guider med hög kvalité så har vi annonser i form av länkar till produkter / handelsplatser som vi själva använder. Vårt mål är att vi skall slippa behlva använda störande reklam och vi länkar bara till seriösa sidor som vi själva använder. Tycker du att vi gör ett bra jobb och vill stödja vårt arbete så klicka gärna och använd våra inbjudningslänkar.

Tack 🙂

//Daniel