På denna sidan kan du se aktuellt och historiskt pris för Bitcoin i både Kronor, Dollar samt Euro. Förutom Bitcoin pris så visas även marknadsvärde, handelsvolym, pris förändring, m.m. Det högsta priset Bitcoin har nått i skrivande stund var ca 170 000 kr och detta nåddes den 17 december 2017. Först följer en analys av Bitcoins pris och hur det kunde stiga och falla inom så kort tid. Vill du scrolla ner direkt till priset klickar du här

Varför föll Bitcoin pris?

Det finns flera anledningar till varför Bitcoin pris både steg högt och sjönk snabbt. Några av anledningarna jag tänker avhandla är;

  • Marknadscykler
  • Köpa ryktet och sälja nyheten
  • Marknadsoro

 

Marknadscykler

Den första jag vill tala om är så kallade marknadscykler. Man brukar benämna detta som ”Bull” respektive ”Bear” cykel, där Bull representerar en uppgående marknadstrend medan Bear representerar en nedåtgående marknadstrend. Efter en Bull så kommer alltid en Bear period (förr eller senare) och efter en Bear period kommer alltid en Bull osv. I skrivande stund (Augusti 2018) så är Bitcoin och hela kryptomarknaden i en ”Bear” cykel, men detta är faktiskt inte första gången som Bitcoin genomlider en nedgång och har förklarats som död / en spekulativ bubbla som brustit 306 gånger enligt sajten 99bitcoins.com

Min personliga uppfattning att Bitcoin och krypto är långtifrån död, och att blockkedja tekniken kommer revolutionera världen.

Köpa ryktet och sälja nyheten

En förklaring till Bitcoins kraftiga prisuppgång från April 2017 (då 1 Bitcoin kostade runt 10 000 kr) till December samma år (Då 1 Bitcoin som mest kostade ca 170 000 kr) är att Bitcoin lanserade som en Terminskontrakt (eng – Futures) på Chicago börsern.

Wikipedia skriver om Terminskontrakt –

Med termin menas ett avtal om köp av egendom vid en framtida tidpunkt till ett bestämt pris (som fastställdes i samband med upprättandet av kontraktet), eller alternativt rätt till kontantavräkning. Ibland används det engelska uttrycket futures även på svenska.

Dessa kontrakt lanserades den 17 december, men detta var känt lång innan för insatta inom Krypto / Finansvärlden, vilket gav dem ett utmärkt tillfälle att köpa upp Bitcoin medan den var låg, sprida ryktet för att bygga hype i massmedia och således lyckas trissa priset för att sedan snabbt sälja av när kontrakten lanserades, vilket resulterade i att Bitcoins pris på några timmar halverades och panik uppstod bland de köpare som köpt på toppen.

Marknadsoro

Oro för att dåliga nyheter, regleringar etc kan få marknaden att sjunka förekommer inom alla områden, men denna oro är extra stor framför inom Bitcoin och Kryptovalutor. Anledningen till detta är dels ett brokigt förflutet för Bitcoin och en dålig syn av regeringar/myndigheter (att det kan används för att köpa vapen etc) samt att marknaden är helt oreglerad, och rädsla för att stora marknader såsom USA / EU etc helt kommer förbjuda Bitcoins är en bidragande faktor till att osäkerhet och rädsla kan uppstå. Då kryptovaluta marknaden är så volatil som den är, kanske en investerade kapital både falla och stiga kraftigt inom loppet på några dagar, vilket gör att de flesta experter varnar för att investera i Kryptovalutor.

Bitcoin pris i framtiden?

Vad kommer en Bitcoin att kosta om 5 år, 10 år osv. Svaret är att ingen vet, ingen kan ens säga med säkerhet vad Bitcoins pris kommer vara inom en månad och alla som tror sig kunna det eller lova ett visst pris spekulerar. Sanningen är att det finns mycket som talar för en ljus framtid för Bitcoin och kryptovalutor, stora företag och regeringar som utforskar Blockkedja tekniken, det blir enklare för företag att acceptera kryptovalutor m.m.

Jag personligen tror att Bitcoin och Kryptovalutor är här för att stanna, men kommer fortsatt att vara en volatil marknad för en tid framåt, men tekniken bakom och det positiva stödet både från företag och regeringar gör att jag tror på en ljus framtid för hela branschen.

Finansiell statistik